Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

ΠΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ?

ΠΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ?

Η τιμή της LDL Χοληστερίνης στο αίμα μας, εξαρτάται από τον κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο που διατρέχουμε στην επόμενη 10ετία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες στις 31/8/2019:

# Αν ο κίνδυνος είναι <1%, η LDL πρέπει να είναι <116 mg/dL

(Οδηγία τύπου ΙΙβ)

# Αν ο κίνδυνος είναι 1-5%, η LDL πρέπει να είναι <100 mg/dL

(Οδηγία τύπου ΙΙα)

# Αν ο κίνδυνος είναι 5-10%, η LDL πρέπει να είναι <70 mg/dL

(Οδηγία τύπου ΙΙβ)

# Αν ο κίνδυνος είναι >10%, η LDL πρέπει να είναι <55 mg/dL

(Οδηγία τύπου Ι)

# Αν ο κίνδυνος είναι >10% και επιπλέον συμβεί δεύτερο αγγειακό επεισόδιο τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ παίρνει τη μέγιστη ανεκτή δόση Στατίνης, η LDL πρέπει να είναι <40 mg/dL

(Οδηγία τύπου ΙΙβ)

fh ehz455f4

## Ο κίνδυνος της επόμενης 10ετίας υπολογίζεται από τον πιο κάτω πίνακα και από έναν υπολογιστή κινδύνου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, το HeartScore (δείχνει τα θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια της επόμενης 10ετίας / Χρησιμοποιείται μόνο για ηλικίες 40 ως 65 ετών).

 

chol m_ehz455ilf455t4

ASCVD = Αθηρωματική καρδιαγγειακή πάθηση, ACS = Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, BP = Αρτηριακή πίεση, CABG = Εγχείρηση bypass καρδιάς, CKD = Χρόνια νεφρική νόσος, CT= αξονική τομογραφία, CVD = Καρδιαγγειακή πάθηση, DM = Σ. Διαβήτης, eGFR = Κάθαρση κρεατινίνης (υπολογιζόμενη) FH = Οικογενής υπερχοληστεριναιμία, LDL-C = Χοληστερίνη στη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη, MI = Έμφραγμα μυοκαρδίου, PCI = Αγγειοπλαστική στεφανιαίας αρτηρίας, SCORE = Υπολογιζόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος, T1DM = Σ. Διαβήτης τύπου 1, T2DM = Σ. Διαβήτης τύπου 2, TC = Ολική χοληστερίνη, TIA = παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

a: Μικροπρωτεινουρία ή αμφιβληστροειδοπάθεια ή νευροπάθεια

chol vvvvvvm_ehz455ilf455t5

 

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :