Διδεσμικός Αποκλεισμός

Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (LAFB ή LAΗ) Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (LPFB ή LΡΗ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΕΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (LAFB ή LAΗ)  Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (LPFB ή LΡΗ)  ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΕΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (LAFB ή LAH) Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΗΜΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (Left Anterior Fasicle Block/ LAFB ή Left Anterior Ηemiblock/ LAH) είναι η μη διέλευση- κάθοδος του ηλεκτρικού ρεύματος από το αριστερό πρόσθιο δεμάτιο του His (Left Anterior Fasicle/ LAF), με αποτέλεσμα η αριστερή κοιλία να συσπάται μόνο από το ηλεκτρικό ρεύμα που κατεβαίνει από το οπίσθιο δεμάτιο του His (Left […]

Περισσότερα >>