μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ (160-180 mm Hg), ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ (160-180 mm Hg), ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο τον Αύγουστο του 2017 παρουσιάστηκε μια υπομελέτη της μελέτης SPRINT, που έδειξε ότι όσοι είχαν συστολική πίεση 160-180 mm Hg και ταυτόχρονα ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος τους ήταν μικρός (μικρότερος από 31.3 με το Framingham score https://www.framinghamheartstudy.org/risk-functions/cardiovascular-disease/10-year-risk.php#   Interactive Using lipids), η εντατική μείωση της αρτηριακής πίεσης τους κάτω από 120 mm […]

Περισσότερα >>