Υπηρεσίες

εξοπλισμός ιατρείου

 

Το καρδιολογικό ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τις εξής ιατρικές συσκευές:

 

  • Ηλεκτροκαρδιογράφο με πρόγραμμα αυτόματης διάγνωσης για παιδιά και ενηλίκους και επίσης με late potentials (για ανίχνευση πιθανότητας σοβαρών αρρυθμιών μετά από έμφραγμα).
  • Έγχρωμους υπερηχοκαρδιογράφους Triplex τελευταίας γενιάς (για έλεγχο βαλβιδοπαθειών, μεγέθους καρδιακών κοιλοτήτων, κλάσματος εξωθήσεως, υγρού στο περικάρδιο κλπ).
  • Δοκιμασία κοπώσεως με σύγχρονο κυλιόμενο τάπητα (για έλεγχο στεφανιαίας νόσου και λειτουργικής κατάστασης εξεταζομένου).
  • Holter 24ωρης καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος (για έλεγχο αρρυθμιών).
  • Holter 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πιέσεως (για διάγνωση και έλεγχο υπερτασικών).
  • Συσκευή ελέγχου βηματοδοτών.
  • Doppler για έλεγχο βατότητας αρτηριών κάτω άκρων.
  • Σπειρόμετρο για έλεγχο ζωτικής χωρητικότητας πνευμόνων.