Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙ-ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ-PLAVIX/ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ BRILIQUE/ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ EFIENT)

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙ-ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ-PLAVIX/  ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ BRILIQUE/ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΚΑΙ EFIENT)

Ενημερώθηκε στις 6/4/2018

Διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία- αγωγή σημαίνει Ασπιρίνη, σε δόση 81 mg (75 ως 100 mg), και ταυτόχρονα ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων ADP (P2Y12) των αιμοπεταλίων. Αυτοί είναι τρεις, η Clopidogrel- Κλοπιδογρέλη  (Plavix), η Prasugrel- Πρασουγρέλη (Efient)  και ηTicagrelor- Τικαγρελόρη (Brilique).

Υπ’ όψιν ότι η Ασπιρίνη χορηγείται επ’ αόριστον στη στεφανιαία νόσο.

 Το 2017 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία και το 2016 η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία/Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (AHA/ ACC) εξέδωσαν ανακοίνωση- οδηγία για το ποιος από τους ασθενείς με ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ και για πόσο χρόνο, πρέπει να λαμβάνει διπλή αντι-αιμοπεταλιακή θεραπεία. (2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease)

ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ
Η δημιουργία θρόμβωσης είναι η αφορμή για την δημιουργία των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (έμφραγμα STEMI και N-STEMI) όπως και για την οξεία απόφραξη στα Stents. Σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις χρειάζεται να μειωθεί η δημιουργία θρομβώσεων.

Οι θρόμβοι ξεκινούν με την συγκόλληση πάρα πολλών αιμοπεταλίων μεταξύ τους, (αλληλοενώνονται μέσω μορίων ινωδογόνου), για τη δημιουργία αρχικά του λευκού αιμοπεταλιακού θρόμβου. (Ακολούθως αυτός εξελίσσεται στον γνωστό μας κόκκινο θρόμβο με την προσθήκη ινώδους και ερυθροκυττάρων).

aimop 9c8a9db16480dd1848dcf0ba01ec4081

Για την αποφυγή των θρομβώσεων, χρειαζόμαστε φάρμακα που να εμποδίζουν την συγκόλληση των αιμοπεταλίων, δηλαδή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα.

Ένα φάρμακο που όλοι γνωρίζουμε, η Ασπιρίνη σε μικρή δόση 75 ως 100 mg/ ημέρα, είναι ένα τέτοιο φάρμακο (αντιαιμοπεταλιακό). Αυτή δρα σταματώντας την παραγωγή θρομβοξάνης Α2 (ΤΧΑ2) από τα αιμοπετάλια. (Έτσι δεν ενεργοποιείται ο αντίστοιχος υποδοχέας στην επιφάνεια του αιμοπεταλίου).

Όμως όταν υπάρχει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή όταν τοποθετηθεί Stent, δεν είναι αρκετή μόνο η αντιαιμοπεταλιακή δράση της Ασπιρίνης. Έτσι χρειαζόμαστε και άλλο αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο (διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή) που να δρα εμποδίζοντας πάλι την συγκόλληση των αιμοπεταλίων αλλά με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της Ασπιρίνης.

dual acs-focus-on-dapt-7-638

Έχουμε λοιπόν και άλλη ομάδα αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων που δρουν ανταγωνιστικά σε άλλους υποδοχείς (στους υποδοχείς ADP ή υποδοχείς P2Y12) των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα την επιπλέον μείωση της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων.

Στην ομάδα αυτή έχουμε την Κλοπιδογρέλη (π.χ. Plavix) και τους νεώτερους, ισχυρότερους ανταγωνιστές των ADP υποδοχέων, την Πρασουγρέλη (Efient) και την Τικαγρελόρη (Brilique).

aimop dmj-39-95-g002-l

Εξυπακούεται ότι με τα φάρμακα που εμποδίζουν την δημιουργία των θρόμβων έχουμε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών. Έτσι δυστυχώς πρέπει να ισορροπούμε σε ένα τεντωμένο σχοινί, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΡΟΜΒΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ.

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αν η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή παραταθεί, μειώνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων, αυξάνεται όμως ο κίνδυνος αιμορραγιών.

Αν σε έναν άνθρωπο ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι αυξημένος και η πιθανότητα αιμορραγίας είναι μειωμένη, τότε ίσως είναι λογικό να παραταθεί η χορήγηση της διπλής αγωγής.

Αυξημένος ισχαιμικός- θρομβωτικός κίνδυνος υπάρχει σε: Μεγάλη ηλικία, πολλά παλιά εμφράγματα, εκτεταμένη στεφανιαία νόσο, αν πέρασαν λιγότεροι από 12 μήνες από το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, σε Σ. Διαβήτη και σε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

Αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης στο stent υπάρχει επιπλέον των ανωτέρω, σε: Κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 40% και σε θέματα που αφορούν το stent όπως μικρή διάμετρος του, μεγάλο μήκος του κ.λ.π..

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας υπάρχει σε: Ιστορικό προηγούμενης αιμορραγίας, λήψη αντιπηκτικού, γυναικείο φύλο, μικρό σωματικό βάρος, αναιμία, χρόνια θεραπεία με κορτιζόνη ή αντιφλεγμονώδη, σε Σ. Διαβήτη και σε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σε ασθενείς που τοποθετήθηκε stent έχει επινοηθεί ένας νέος δείκτης για υπολογισμό του κινδύνου θρόμβωσης και αιμορραγίας αν παραταθεί η διπλή αγωγή, το DAPT score.

Αν το άθροισμα των βαθμών του DAPT score είναι ίσο ή μεγαλύτερο από ίσως μπορεί να παραταθεί η διπλή αγωγή.

Σε ηλικία πάνω από 75, αφαιρούνται 2 βαθμοί. Σε ηλικία 65 ως 74, αφαιρείται 1 βαθμός. Από 1 βαθμός προστίθεται σε κάθε μία από τις επόμενες περιπτώσεις: Καπνιστής, οξύ έμφραγμα, Σ. Διαβήτης, προηγούμενη αγγειοπλαστική ή προηγούμενο έμφραγμα, διάμετρος stent κάτω από 3 χιλιοστά. Από 2 βαθμοί προστίθενται σε καρδιακή ανεπάρκεια ή κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 30% και σε τοποθέτηση stent σε φλεβικό μόσχευμα προηγηθείσας εγχείρησης bypass.

dapt score Εικόνα1

Eπίσης ένας νεότερος δείκτης το precise-dapt score υπολογίζει τον κίνδυνο αιμορραγίας στους πρώτους 3-6 μήνες και στους 12-24 μήνες με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία.

Υπ’ όψιν ότι και οι δυο δείκτες δεν έχουν ακόμη πλήρη σιγουριά (όπως και η Ιατρική).

ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ P2Y12 ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ)

Οι συστάσεις αφορούν όσους ΔΕΝ παίρνουν αντιπηκτική θεραπεία και όσον αφορά τα stents, αναφέρονται ΜΟΝΟ στα τελευταίας γενιάς DE Stents.

Οποιοσδήποτε που παρουσίασε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αν για ένα χρόνο τουλάχιστον δεν παρουσίασε αστάθεια (νέο οξύ στεφανιαίο ή ασταθή στηθάγχη) θεωρείται ότι παρουσιάζει σταθερή στεφανιαία νόσο.

Οδηγία τύπου Ι, σημαίνει πρέπει να χορηγηθεί (το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο). Οδηγία τύπου ΙΙα σημαίνει είναι λογικό να χορηγηθεί (το όφελος είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο), τύπου ΙΙβ σημαίνει μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν (το όφελος είναι σχεδόν ίδιο με τον κίνδυνο) και τύπου ΙΙΙ σημαίνει ότι απαγορεύεται.

dual 03513_gr1

dapt pci 1Εικόνα1

dapt pci2Εικόνα1

Το ανωτέρω σχεδιάγραμμα είναι από τις τελευταίες οδηγίες (2017) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας.

Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας σημαίνει ότι ο δείκτης precise-dapt score είναι πάνω από 24.

BRS= Βιοαπορροφήσημο Stent / DCB= Μπαλόνι με φάρμακο / DES= Stent με αντι-μιτωτικό φάρμακο / BMS= Stent χωρίς αντι-μιτωτικό φάρμακο

Α) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

1) Που δεν έχει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ούτε έχει υποβληθεί σε αγγειοπλαστική με stent ή εγχείρηση bypass, τον προηγούμενο χρόνο: ΔΕΝ χορηγείται κανένας ανταγωνιστής των υποδοχέων ADP (P2Y12) των αιμοπεταλίων (μαζί με Ασπιρίνη).

2) Που μόλις έγινε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση DE Stent τελευταίας γενιάς: Χορηγείται Κλοπιδογρέλη για 6 μήνες τουλάχιστον (οδηγία Ι). (Για BM Stent, για 1 μήνα τουλάχιστον).

Αν δεν υπάρχει σημαντική εμφανής αιμορραγία ή ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να είναι λογικό να συνεχίσει η χορήγηση της και μετά το 6μηνο, άγνωστο για πόσο προς το παρόν (οδηγία ΙΙβ).

3) Που μόλις έγινε εγχείρηση bypass: Μπορεί να είναι λογικό να χορηγηθεί Κλοπιδογρέλη για 12 μήνες (οδηγία ΙΙβ) και άγνωστο για πόσο μετά.

Β) ΣΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (ΕΜΦΡΑΓΜΑ STEMI ή N- STEMI)

1) Αν αυτό αντιμετωπίστηκε με θρομβόλυση (STEMI): Ιδανικά για τουλάχιστον 12 μήνες χορηγείται Κλοπιδογρέλη (οδηγία Ι).

Αν δεν υπάρχει σημαντική εμφανής αιμορραγία ή ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να είναι λογικό να συνεχίσει η χορήγηση της και μετά το 12μηνο, άγνωστο για πόσο προς το παρόν (οδηγία ΙΙβ).

2) Αν αυτό αντιμετωπίστηκε με διενέργεια αγγειοπλαστικής και τοποθέτηση stent: Χορηγείται οποιοσδήποτε από τους τρεις ανταγωνιστές για 12 μήνες τουλάχιστον (οδηγία Ι), προτιμάται όμως η Τικαγρελόρη της Κλοπιδογρέλης (οδηγία τύπου ΙΙα). Αν δεν υπάρχει ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας προτιμάται η Πρασουγρέλη της Κλοπιδογρέλης (οδηγία τύπου ΙΙα).

Αν δεν υπάρχει σημαντική εμφανής αιμορραγία ή ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να είναι λογικό να συνεχίσει η χορήγηση Κλοπιδογρέλης (ή Τικαγρελόρης) και μετά το 12μηνο, άγνωστο για πόσο προς το παρόν (οδηγία ΙΙβ).

3) Αν δεν έχει γίνει ούτε θρομβόλυση, ούτε τοποθέτηση stent (μόνο η υπόλοιπη φαρμακευτική θεραπεία): Χορηγείται για τουλάχιστον 12 μήνες Κλοπιδογρέλη ή Τικαγρελόρη (οδηγία Ι). Σε NSTEMI προτιμάται η Τικαγρελόρη της Κλοπιδογρέλης (οδηγία τύπου ΙΙα).

dapt acs Εικόνα1

Αν δεν υπάρχει σημαντική εμφανής αιμορραγία ή ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να είναι λογικό να συνεχίσει η χορήγηση Κλοπιδογρέλης (ή Τικαγρελόρης) και μετά το 12μηνο, άγνωστο για πόσο προς το παρόν (οδηγία ΙΙβ).

4) Αν στο επόμενο 12 μηνο μετά το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο γίνει εγχείρηση bypass, συνεχίζει να χορηγείται, μέχρι να συμπληρωθεί το 12μηνο από το έμφραγμα, ο ανταγωνιστής των υποδοχέων ADP (P2Y12) των αιμοπεταλίων, που χορηγείτο πριν την εγχείρηση.

dapt bypassΕικόνα1

Η Πρασουγρέλη απαγορεύεται αν υπάρχει ιστορικό εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ψηλός κίνδυνος αιμορραγίας σημαίνει ή ότι έχει γίνει αιμορραγία λαμβάνοντας διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή ότι υπάρχουν άλλες καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (π.χ. λήψη αντιπηκτικού, ενεργό έλκος ή εγχείρηση στον εγκέφαλο).

 dapt new
Η ΓΑΣΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή αυξάνει ακόμη περισσότερο τις αιμορραγίες (συγκριτικά με την μονή αγωγή), κυρίως στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα. Έτσι όπου την χορηγούμε χρειαζόμαστε συχνά φάρμακα για την μείωση της έκκρισης γαστρικού οξέος ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος γαστρορραγίας και αιμορραγίας από το δωδεκαδάκτυλο.

Η προληπτική χορήγηση φαρμάκων για γαστροπροστασία  κατά την διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, αναφέρεται σε άλλο άρθρο της ιστοσελίδας.

Γενικά τα φάρμακα για γαστροπροστασία πρέπει να χορηγούνται αν υπάρχει ιστορικό αιμορραγίας από το γαστρεντερικό ενώ εχορηγείτο διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και είναι λογικό να χορηγούνται αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιμορραγία του γαστρεντερικού (μεγάλη ηλικία, ταυτόχρονη χρήση Sintrom, κορτιζόνης, αντιφλεγμονωδών, ενεργό ελικοβακτηρίδιο). Απαγορεύεται η χορήγηση τους σαν ρουτίνα σε όλους τους υπόλοιπους ταυτόχρονα με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες (2017) αναφέρεται ότι πρέπει να χορηγείται γαστροπροστασία με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία.

dapt nnnnn

Η ΤΡΙΠΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΥΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ)

ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ  ΜΕ NOAC ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ STENT (DES):

Μετά την τοποθέτηση DEStent, θα ξαναρχίσει η χορήγηση NOAC (νέο αντιπηκτικό φάρμακο) σε μειωμένη δόση και επίσης για 1 ΜΗΝΑ θα χορηγείται 3πλή θεραπεία (NOAC συν Ασπιρίνη συν Κλοπιδογρέλη) αν ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μικρός. (Αν χορηγείται Sintrom, το INR καλύτερα να είναι κοντά στο 2- 2.3)

Το 2018 εκδόθηκαν νεώτερες οδηγίες για το θέμα.

Μετά, για 11 μήνες συγχορηγείται μόνο ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο (διπλή θεραπεία), η Ασπιρίνη ή η Κλοπιδογρέλη γιατί αν χορηγούνται και τα 3 αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος αιμορραγίας.

Μετά τον χρόνο, η χορήγηση μόνο NOAC (ή μόνο Sintrom), θεωρείται επαρκής για τους περισσότερους ασθενείς, όσο παραμένουν σε σταθερή στεφανιαία νόσο, σύμφωνα με τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες.

af F13.medium
DAPT TRIPLE2
ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΜΕ NOAC ΚΑΙ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ:

Σε κάποιον που παρουσιάζει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ενώ βρίσκεται σε θεραπεία με NOAC, χορηγούμε τριπλή θεραπεία για 6 ΜΗΝΕΣ, εφ’ όσον ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μικρός.  (NOAC συν Ασπιρίνη συν Κλοπιδογρέλη). Αν ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι μεγάλος η τριπλή θεραπεία χορηγείται μόνο για 1 μήνα.

Μετά χορηγείται διπλή θεραπεία (Αντιπηκτικό + Ασπιρίνη ή Κλοπιδογρέλη) μέχρι να συμπληρωθεί 1 χρόνος.

Και μετά τον χρόνο η χορήγηση μόνο NOAC (ή μόνο Sintrom) θεωρείται επαρκής στους περισσότερους ασθενείς, εφ’ όσον παραμένουν σε σταθερή στεφανιαία νόσο, σύμφωνα με τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες.

af F12.medium

ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ STENT (DES)

Α) Ιδανικά περιμένουμε να περάσουν τουλάχιστον 6 ΜΗΝΕΣ από την τοποθέτηση του DES, (οδηγία τύπου Ι) για να γίνει η εγχείρηση και η διακοπή της Κλοπιδογρέλης. Αν είναι δυνατόν ΔΕΝ σταματούμε την Ασπιρίνη πριν την εγχείρηση. (Σε νευροχειρουργική ή οπισθοβολβική ή προστατική εγχείρηση καλύτερα να σταματά και η Ασπιρίνη). Η Κλοπιδογρέλη επαναχορηγείται όσο το δυνατό συντομότερα μετά την εγχείρηση με αρχική δόση εφόδου 300 mg, και μετά 75 mg ημερησίως.

Β) Η εγχείρηση πρέπει να καθυστερήσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ 3 ΜΗΝΕΣ  από την τοποθέτηση του DES. (οδηγία τύπου ΙΙΙ)

Γ) Για το διάστημα μεταξύ 3 και 6 μηνών, πρέπει να συναποφασίσουν ο χειρούργος με τον καρδιολόγο, τον αναισθησιολόγο και τον ασθενή, αναλόγως του κινδύνου σε περίπτωση που αναβληθεί η εγχείρηση και του κινδύνου θρόμβωσης στο DES αν δεν αναβληθεί αυτή. (οδηγία τύπου ΙΙβ)

Θεραπεία γεφύρωσης με παρεντερικό αντιαιμοπεταλιακό ΙΙβ/ΙΙΙα (tirofiban ή eptifibatide) ή με αντιπηκτικό (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους π.χ. Clexane), με τις υπάρχουσες γνώσεις, ΔΕΝ συστήνεται.

DAPT NON CARDIAC 1Εικόνα1

 DAPT NON CARDIAC2Εικόνα1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

# Με τις σημερινές γνώσεις της Ιατρικής, γνωρίζουμε ότι σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χορηγείται για 12 μήνες τουλάχιστον διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία και σε τοποθέτηση DE Stent τελευταίας γενιάς, χορηγείται μόνιμα Ασπιρίνη και Κλοπιδογρέλη για 6 μήνες τουλάχιστον.

# Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία μπορεί να παραταθεί αν σε κάποιο άνθρωπο είναι αυξημένος ο κίνδυνος θρομβώσεων και μειωμένος ο κίνδυνος αιμορραγιών. Για να πάρουμε αυτήν την απόφαση μας βοηθά ο νέος δείκτης για υπολογισμό του κινδύνου αν παραταθεί η διπλή αγωγή, το DAPT score.

# Η Ασπιρίνη χορηγείται επ’ αόριστον στη στεφανιαία νόσο (σε δόση 100 mg) και εφ’ όσον χορηγείται σε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, μειώνουμε την δόση στα 7581 mg.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :