Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

Η ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (CTO)

Η ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ  (CTO)

Ενημερώθηκε στις 11/12/21

Χρόνια Ολική Απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας (Chronic Total Occlusion- CTO) εμφανίζεται στο 15-20% των ανθρώπων με Σταθερή Στεφανιαία Νόσο.

Λόγω δυσκολιών στη διάνοιξη μόνο στο 5% (περίπου) διενεργείται Αγγειοπλαστική με DE Stent.

cto coronary-oas-2

Το δύσκολο μέρος είναι να διαπεράσει την αθηρωματική πλάκα ειδικό σύρμα- οδηγός, για να μπορέσει στη συνέχεια να περάσει ο καθετήρας με το μπαλόνι και το stent.

>> Κατά τη CTO γίνεται διάτρηση στο 4.8% των περιπτώσεων και συμβαίνει θάνατος στις 30 ημέρες στο 1.3% των περιπτώσεων.

cto B9780323080576000100_f10-03-9780323080576

Έτσι υπήρχε το ερώτημα αν η διάνοιξη (αγγειοπλαστική με Stent) της Χρόνιας Ολικής Απόφραξης, σε ασθενή με σταθερή στηθάγχη και ισχαιμία (στην περιοχή άρδευσης της αρτηρίας με την CTO) ήταν καλύτερη ή όχι, συγκριτικά με την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική θεραπεία (OMT).

 Το 2017, δυο μελέτες η Euro-CTO και η DECISION-CTO ήρθαν να απαντήσουν σ’ αυτό το ερώτημα.

Α) Η μελέτη EuroCTO διενεργήθηκε σε Ευρωπαϊκά άριστα Κέντρα επεμβατικής καρδιολογίας από τους πιο ειδικούς στον τομέα καρδιολόγους.

Αυτή έδειξε παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ Stent και βέλτιστης φαρμακευτικής θεραπείας  όσον αφορά τα Καρδιαγγειακά Επεισόδια και τους θανάτους από αυτά στους 12 μήνες (Stent vs OMT = 5.2% vs 6.7% ).

Όμως έδειξε μείωση στα στηθαγχικά επεισόδια (και συνεπώς στην ποιότητα ζωής) στην ομάδα των Stents. (Η επιτυχία διάνοιξης ήταν πάνω από 86%).

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01760083

https://www.tctmd.com/news/eurocto-revascularization-bests-medical-therapy-quality-life-cto-lesions

http://www.medscape.com/viewarticle/880721

cto 592759

Β) Η μελέτη DECISIONCTO διενεργήθηκε στην Ασία, κυρίως σε κέντρα της Νότιας Κορέας.

Και αυτή έδειξε παρόμοια αποτελέσματα μεταξύ Stent και βέλτιστης φαρμακευτικής θεραπείας όσον αφορά τα Καρδιαγγειακά Επεισόδια και τους συνολικούς θανάτους, στα 3 χρόνια (Stent vs OMT = 20.6% vs 19.6% ). (Στα 5 χρόνια τα ποσοστά ήταν παρόμοια, περίπου 25.5%)

Αυτή η μελέτη δεν έδειξε μείωση στα στηθαγχικά επεισόδια στην ομάδα των Stents. H επιτυχία διάνοιξης ήταν > 91%.

http://www.clinicaltrialresults.org/Slides/ACC2017/DECISIONCTO_Park.pdf

http://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2017/03/17/08/40/decision-cto

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

>> Σε CTO, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια μεταξύ Stent και βέλτιστης φαρμακευτικής θεραπείας όσον αφορά τα Καρδιαγγειακά Επεισόδια και τους συνολικούς θανάτους.

>> Σύμφωνα με τις τελευταίες Αμερικανικές οδηγίες (Δεκέμβριος 2021), το όφελος της CTO είναι αβέβαιο στη μείωση της στηθάγχης ακόμη και αν επιμένει αυτή παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία.

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.09.006

# Σύμφωνα με ειδικούς, οι προσπάθειες για διάνοιξη πλήρους απόφραξης σε στεφανιαία αρτηρία πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε ύπαρξη βιώσιμου μυοκαρδίου με έντονη- συχνή σταθερή στηθάγχη και εφ’ όσον υπάρχει μέτρια προς μεγάλη ισχαιμία στην περιοχή που αρδεύεται από την φραγμένη αρτηρία.

Αυτή θα διενεργείται αν εξακολουθεί η στηθάγχη, παρά την προηγούμενη τοποθέτηση stent σε άλλες στενώσεις με ισχαιμία.

# Η προσπάθεια διάνοιξης πρέπει να γίνεται από τους καλύτερους του χώρου και εφ’ όσον έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στη διάνοιξη, ίσως > 90%.

>> Ο δε ασθενής πρέπει να ενημερώνεται ότι η διάνοιξη ΔΕΝ προσφέρει παράταση επιβίωσης συγκριτικά με τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία.

cto ADAM - heart conditions - blocked artery_200x

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :