Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ (160-180 mm Hg), ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ (160-180 mm Hg), ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.

Στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο τον Αύγουστο του 2017 παρουσιάστηκε μια υπομελέτη της μελέτης SPRINT, που έδειξε ότι όσοι είχαν συστολική πίεση 160-180 mm Hg και ταυτόχρονα ο 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος τους ήταν μικρός (μικρότερος από 31.3 με το Framingham score https://www.framinghamheartstudy.org/risk-functions/cardiovascular-disease/10-year-risk.php#   Interactive Using lipids), η εντατική μείωση της αρτηριακής πίεσης τους κάτω από 120 mm Hg, 3πλασίασε τους θανάτους τους από όλες τις αιτίες ενώ δεν προσέφερε κανένα όφελος.

http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1220&sessId=22259#.WbQHPPNJZdg

Wang et al, ESC congress 2017, abstract 3828

Hypertension-Albuquerque

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :