Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

ΜΟΝΙΜΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΜΑΤΙΟ ΤΟΥ HIS, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΜΑΤΙΟ ΤΟΥ HIS,  ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η μόνιμη βηματοδότηση στο δεμάτιο του His (HBP) από άκρως εξειδικευμένους καρδιολόγους σ’ αυτήν, φαίνεται ότι αποτελεί εναλλακτική μέθοδο στην αμφικοιλιακή βηματοδότηση (Cardiac Resynchronization Τherapy- CRT) για όσους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια την χρειάζονται.

http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(17)31207-9/fulltext

Η μόνιμη βηματοδότηση στο δεμάτιο του His αύξησε το Κλάσμα Εξωθήσεως της Αριστερής Κοιλίας (LVEF) από το 30% στο 43% σε όσους είχαν Καρδιακή Ανεπάρκεια με μειωμένο LVEF.

Στην HBP η ηλεκτρική εκκένωση του τεχνητού βηματοδότη γίνεται στο υπάρχον ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς, στο δεμάτιο του His, για να υπάρχει η φυσιολογική ταυτόχρονη εκπόλωση και σύσπαση της αριστερής με τη δεξιά κοιλία.

his av-Overview-of-Conduction-Pathway-Components

Έτσι αποφεύγεται η βηματοδότηση στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας (σημερινή πρακτική) που προκαλεί ασυγχρονισμό της σύσπασης των δυο κοιλιών της καρδιάς και μείωση του κλάσματος εξωθήσεως.

 

Το κλάσμα εξωθήσεως φυσιολογικά πρέπει να ξεπερνά το 50%, δηλαδή η Α.Κ. πρέπει να καταφέρνει να εκτοξεύει (όγκος παλμού) με κάθε σύσπαση της, περισσότερο από το 50% του αίματος που εισρέει σ’ αυτήν, στην φάση της διαστολής.

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση (CRT) βοηθά στην ταυτόχρονη σύσπαση της αριστερής με τη δεξιά κοιλία, όπου αυτή έχει αποσυγχρονιστεί. Έτσι η αριστερή κοιλία εκτοξεύει περισσότερο αίμα  σε κάθε σύσπαση της.

pacemaker-ct

Η CRT συνιστάται αν το κλάσμα εξωθήσεως είναι κάτω από 35% παρά την βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία, σε Συμπτωματικούς ΙΙ ή ΙΙΙ σταδίου και υπάρχει φλεβοκομβικός ρυθμός σε:

1) Κυρίως σε όσους έχουν LBBB με εύρος QRS πάνω από 130 ms (για τους άντρες καλύτερα > 140 ms).

2) Δευτερευόντως σε όσους το QRS είναι πάνω από 150 ms.

Έτσι αν αποτύχει η CRT, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την HBP και ίσως αυτή αποτελεί και εναλλακτική πρώτη επιλογή αντί της CRT.

Φαίνεται ότι στο μέλλον θα αποφεύγεται η βηματοδότηση στην δεξιά κοιλία και θα γίνεται στο δεμάτιο του His, πέρα από την πιο πάνω προτεινόμενη για ορισμένες περιπτώσεις βαρειάς Καρδιακής Ανεπάρκειας.

redline

his 2PACE052817_ONLINE

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :