Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (DE-CMR) ΒΟΗΘΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ NSTEMI

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (DE-CMR) ΒΟΗΘΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ NSTEMI

Μια πρόσφατη (προ-οπτική τυφλή) μελέτη έδειξε ότι η στεφανιογραφία έκανε λάθος στο 46% των εμφραγμάτων μυοκαρδίου NSTEMI.

Ειδικότερα η χρησιμοποίηση Καρδιακής Μαγνητικής Τομογραφίας (DE-CMR)* μια μέρα μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου NSTEMI, οδήγησε σε ανίχνευση ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ (9%) ή ΜΗ διαγνωσμένης, “νέας” (22%) υπεύθυνης για το έμφραγμα αρτηρίας (IRA) στο 31% των περιπτώσεων συγκριτικά με τα ευρήματα της κλασικής στεφανιογραφίας (που ακολούθησε 4 ώρες μετά).

Επίσης φάνηκε ότι σε ένα ποσοστό 15% ΔΕΝ υπήρχε έμφραγμα NSTEMI, αλλά άλλη οξεία ΜΗ ισχαιμική πάθηση του μυοκαρδίου με νέκρωση μυϊκών κυττάρων. (Κυρίως μυοκαρδίτιδα. Επίσης μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo).

(Υπ’ όψιν ότι το NSTEMI αποτελεί περίπου το 70% των εμφραγμάτων)

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι σε ποσοστό 37% η κλασική στεφανιογραφία ΔΕΝ ανίχνευσε την υπεύθυνη για το έμφραγμα αρτηρία και ότι μόνο στο 41% των περιπτώσεων υπήρξε συμφωνία της κλασικής στεφανιογραφίας με την DE-CMR, ως προς την υπεύθυνη για το έμφραγμα αρτηρία.

Άλλο εύρημα της μελέτης ήταν ότι στο 27% όσων τοποθετήθηκε stent, αυτό τοποθετήθηκε σε αρτηρία που δεν ήταν υπεύθυνη για το έμφραγμα σύμφωνα με την DE-CMR.

*Η τεχνική της Delayed-enhancement CMR (DE-CMR) βασίζεται στην καθυστερημένη απομάκρυνση του Γαδολινίου από την περιοχή του εμφράγματος (ενώ στο υγιές μυοκάρδιο αυτό απομακρύνεται γρήγορα).

Η δυσκολία της κλασικής στεφανιογραφίας οφείλεται στο ότι σε πολλές περιπτώσεις NSTEMI είτε δεν υπάρχουν σημαντικές στενώσεις είτε υπάρχουν στενώσεις σε 2 ή 3 στεφανιαίες αρτηρίες οπότε είναι δύσκολη η εύρεση της υπεύθυνης αρτηρίας που το προκάλεσε.  

Ίσως στο μέλλον να διενεργείται στο NSTEMI, πέρα από την κλασική στεφανιογραφία και DE-CMR, για τη σωστή διάγνωση του και για την εύρεση της υπεύθυνης για το έμφραγμα αρτηρίας ώστε να τοποθετείται πρωτίστως σ’ αυτήν stent.

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.007305

 

 

nstemi e007305fig05Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ NSTEMI

Το NSTEMI συνήθως δημιουργείται από κερματισμό θρόμβου (κυρίως αιμοπεταλιακού λευκού θρόμβου) και εμβολική απόφραξη μικρότερης στεφανιαίας αρτηρίας περιφερικά, από κομμάτι του θρόμβου.

Κερματισμός του θρόμβου συμβαίνει συχνότερα σε θρόμβο που δημιουργήθηκε σε πλάκα με διαβρωμένο ενδοθήλιο.

150fig02

Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί και από άλλους μηχανισμούς όπως από πλήρη απόφραξη μικρότερης στεφανιαίας αρτηρίας από θρόμβο ή από μερική απόφραξη επικάρδιας στεφανιαίας αρτηρίας από θρόμβο και ταυτόχρονα σπασμό.

cad 150fig01

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ NSTEMI

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας για την αντιμετώπιση του NSTEMI είναι:

### Όταν διενεργηθεί η στεφανιογραφία και βρεθούν σημαντικές στενώσεις με FFR <0.8 ή πολύ ασταθείς στενώσεις ή στενώσεις που υπερβαίνουν το 90%, σε πολλές αρτηρίες προτιμάται η πλήρης, σε ένα στάδιο, άμεση, τοποθέτηση DES σε όλες (εκτός και αν υπάρχει καρδιογενές shock).

# Αν υπάρχουν τα κριτήρια για εγχείρηση bypass (περίπου στο 5-10% των ανθρώπων με NSTEMI), γίνεται τοποθέτηση DES στην υπεύθυνη στένωση και αργότερα, όταν είναι σταθεροποιημένος (χωρίς πόνο, ΗΚΓφικές μεταβολές, επίσης αιμοδυναμικά και χωρίς επικίνδυνες αρρυθμίες) ο ασθενής διενεργείται η  εγχείρηση bypass (CABG).

# Τα κριτήρια για το πια από τις δυο μεθόδους πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επαναγγείωση είναι ίδια με τα κριτήρια της σταθερής στεφανιαίας νόσου.

nstemi 2-Figure1-1

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :