Ιατρική ενημέρωση

Επιτρέπεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση άρθρων και ενημερώσεων της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους.

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID 19)

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID 19)

Γνωρίζουμε ότι όποιος παρουσιάσει COVID 19 και έχει Υπέρταση παρουσιάζει 6% κίνδυνο να πεθάνει ενώ αν δεν παρουσιάζει κάποια πάθηση ο κίνδυνος είναι 0.9%.

Από την έναρξη της COVID 19 έχουν ακουστεί αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις για το ενδεχόμενο οφέλους ή βλάβης από τη χρησιμοποίηση μιας ομάδας αντι-υπερτασικών φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης (RAAS).

Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται επιπλέον (μαζί με άλλα) και σε καρδιακή ανεπάρκεια και μετά από έμφραγμα.

Η ανησυχία προέκυψε λόγω του ότι ο ιός SARS-CoV-2 εισέρχεται στα κύτταρα (κυρίως του πνεύμονα, του εντέρου και των αγγείων) μέσω των υποδοχέων του ενζύμου Μ.Ε.Α 2 (ACE2).

Υπ’ όψιν ότι όλες οι Καρδιολογικές Εταιρίες της γης συστήνουν τη ΜΗ διακοπή τους.

## Μια μετα-ανάλυση από την Κίνα στις 27 Μαρτίου, έδειξε ότι όσοι ήταν > 65 ετών και ελάμβαναν Σαρτάνη (ARB) λόγω υπέρτασης πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω COVID 19, είχαν μειωμένο κίνδυνο να αποκτήσουν βαρειά πνευμονία, συγκριτικά με όσους δεν ελάμβαναν αντιυπερτασικό φάρμακο.

Αντίθετα όσοι ελάμβαναν Ανταγωνιστή Ασβεστίου (CCB), δεν έδειξαν κανένα όφελος.

Για τις υπόλοιπες ομάδες αντιυπερτασικών φαρμάκων (π.χ.  Ανταγωνιστές του Μ.Ε.Α., διουρητικά, β αναστολείς κλπ.) δεν μπόρεσαν να εξαχθούν συμπεράσματα, λόγω του μικρού αριθμού όσων ελάμβαναν αυτά τα φάρμακα.

Όμως επειδή οι Ανταγωνιστές του Μ.Ε.Α. δρουν με παρόμοιο τρόπο πιθανολογείται ότι και αυτοί θα έχουν ευνοϊκό αποτέλεσμα.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.20.20039586v1.full.pdf

## Άλλη πρόσφατη (17/4/2020) μη τυχαιοποιημένη αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε υπερτασικούς με COVID 19, έδειξε ότι η χρησιμοποίηση αναστολέων RAAS, μείωσε τον κίνδυνο θανάτου συγκριτικά  με όσους χρησιμοποιούσαν διαφορετικά αντι-υπερτασικά φάρμακα.

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.120.317134

cor nnn images

### Μια άλλη μη τυχαιοποιημένη μελέτη (1η Μαΐου) έδειξε όφελος (67%) από τη χρήση Ανταγωνιστή του Μ.Ε.Α. (ή από Στατίνη 65%), αλλά όχι από τη χρήση Σαρτάνης.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007621?query=C19&cid=DM91174_NEJM_Registered_Users_and_InActive&bid=191194452

Όσον αφορά τη Σαρτάνη, Losartan (π.χ. Cozaar), αυτή αρχίζει να ελέγχεται σε προ-οπτική μελέτη αν ωφελεί στην COVID 19 (Losartan for Patients With COVID-19 Not Requiring Hospitalization – https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04311177)

cor 221474

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa235/5810479

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2764299

https://www.nature.com/articles/s41581-020-0279-4

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.016509

ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ-ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ (RAAS)

Σε περιπτώσεις υπότασης ή υπονατριαιμίας έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα διόρθωσης, ώστε να συνεχίσει η ζωή, π.χ. σε περίπτωση αιμορραγίας ή αφυδάτωσης, για να μην πέσει η αρτηριακή πίεση υπερβολικά.

Οπότε η φύση, ο Θεός έφτιαξε το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης (RAAS) που αυξάνει το Νάτριο και το Νερό στο αίμα (μειώνοντας την αποβολή τους στα ούρα). Επιπλέον το σύστημα προκαλεί σπασμό των αρτηριών ώστε να αυξάνεται η αρτηριακή πίεση.

Έτσι ανακαλύφθηκαν φάρμακα που δρούν μπλοκάροντας το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης σε διάφορα σημεία του, ώστε να μην δημιουργείται  σπασμός των αγγείων και αύξηση του Νατρίου και του Νερού (όγκου) του αίματος.

Αυτά είναι: 1) Οι Ανταγωνιστές του Μ.Ε.Α., 2) Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων ΑΤ1 της Αγγειοτενσίνης ΙΙ και 3) Οι Αναστολείς της Ρενίνης.

1) Οι Ανταγωνιστές του Μ.Ε.Α. (α-Μ.Ε.Α./ACE inhibitors) είναι: Η Captopril (π.χ. Capoten), η Ramipril (π.χ. Τriatec), η Enalapril (π.χ. Renitec), η Lisinopril (π.χ. Zestril), η Quinapril (π.χ. Accupron), η Fosinopril (π.χ. Monopril), η Perindopril (π.χ. Coversyl), η Trandolapril (π.χ. Odrik), η Benazepril (π.χ. Cibacen) κ.λ.π.

 

2) Οι Ανταγωνιστές των υποδοχέων ΑΤ1 της Αγγειοτενσίνης ΙΙ (Σαρτάνες/ARBs) είναι: Η Losartan (π.χ. Cozaar), η Valsartan (π.χ. Diovan), η Olmesartan (π.χ. OlmetecOlartan), η Eprosartan (π.χ. Teveten), η Azilsartan (π.χ. Edarbi), η Candesartan (π.χ. Atacand), η Irbesartan (π.χ. AprovelLucidel), η Telmisartan (π.χ. MicardisPritor) κ.λ.π.

 

3) Οι Αναστολείς της Ρενίνης: Η Aliskiren (π.χ. Rasilez).

cor raas hypert-raas-otensin-aldosterone-system-1024x571

Print Friendly
Μοιραστείτε το άρθρο :