Βαλβιδοπάθειες

Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ)

Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ)

Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας (Mitral regurgitation ή MR) λέγεται η μη στεγανή σύγκληση των δυο φύλλων (γλωχίνων) της, οπότε όταν συσπάται η αριστερή κοιλία το αίμα που βρίσκεται σ’ αυτήν εκτοξεύεται δυστυχώς και προς τα πίσω στον αριστερό κόλπο, αντί μόνο στην αορτή όπως είναι το σωστό. Έτσι στην Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας αφ’ ενός μεν εκτοξεύεται λιγότερο αίμα […]

Περισσότερα >>

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ – Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ – Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Ενημερώθηκε στις 3/9/2023 Βακτηριακή Ενδοκαρδίτιδα (Infective Endocarditis) είναι η μόλυνση του εσωτερικού της καρδιάς (ενδοκάρδιο, βαλβίδες, τενόντιες χορδές, οπή μεσοκολπικής επικοινωνίας) που οφείλεται στην είσοδο μικροβίων (κυρίως Στρεπτόκοκκου ή Σταφυλόκοκκου ή Εντερόκοκκου) στο αίμα (βακτηριαιμία). # Τα συμπτώματα της Βακτηριακής Ενδοκαρδίτιδας δεν είναι ειδικά, αλλά συνήθως υπάρχει πυρετός και ρίγος. Μπορεί να υπάρχουν εξάντληση, νυκτερινοί […]

Περισσότερα >>

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ?

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ?

Μια πρόσφατη μελέτη υποστηρίζει ότι στη βαρειά (Vmax πάνω από 4 μέτρα /sec) Ασυμπτωματική Στένωση της Αορτικής Βαλβίδας πρέπει να διενεργείται αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας ΝΩΡΙΤΕΡΑ από ότι συνιστούν οι σημερινές οδηγίες, σε δύο περιπτώσεις: Α) Αν το όριο του κλάσματος εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ από 60%, αντί για μικρότερο από 50% που […]

Περισσότερα >>

TAVI (ή TAVR) ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

TAVI (ή TAVR) ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ  ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Ενημερώθηκε στις 19/3/2019 Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η συχνότερη βαλβιδοπάθεια στις αναπτυγμένες χώρες. Μερικοί ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας χρειάζονται εγχείρηση, για αντικατάστασή της με τεχνητή βαλβίδα.   Όμως σε ορισμένους ασθενείς μεγάλης ηλικίας η χειρουργική θνητότητα στην εγχείρηση (SAVR)είναι ψηλή. Έτσι άρχισε να τοποθετείται πάνω στην βαρειά στενωμένη αορτική βαλβίδα, μια […]

Περισσότερα >>

Η ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Η ΠΡΟΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Πρόπτωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας είναι η παθολογική αναστροφή και πρόπτωση τμημάτων της μιας ή και των δυο γλωχίνων της, προς τον αριστερό κόλπο κατά την συστολή της αριστερής κοιλίας. Είναι η συχνότερη βαλβιδοπάθεια και παρατηρείται στο 1-2.5% του πληθυσμού. Αυτή οφείλεται σε προοδευτικά εξελισσόμενη, για 10ετίες, εκφύλιση του συνδετικού ιστού της βαλβίδας της μιτροειδούς και […]

Περισσότερα >>

Η ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Η ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ενημερώθηκε στις 31/1/2022 Στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η χρόνια συνεχώς επιδεινούμενη εκφυλιστική πάθηση της, όπου η βαλβίδα στενεύει προοδευτικά όλο και περισσότερο. Στην στένωση της βαλβίδας της αορτής, η αριστερή κοιλία δυσκολεύεται να εκτοξεύσει το αίμα προς την αορτή μέσω της αορτικής βαλβίδας. Αν η στένωση υπερβεί κάποιο όριο, αδυνατεί τελικά αυτή να εκτοξεύσει […]

Περισσότερα >>

Η ΔΙΓΛΩΧΙΝ (ΔΙΠΤΥΧΗ) ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (BAV)

Η ΔΙΓΛΩΧΙΝ (ΔΙΠΤΥΧΗ) ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (BAV)

Ενημερώθηκε στις 8/9/2020 Η φυσιολογική αορτική βαλβίδα έχει τρία φύλλα-γλωχίνες. Μερικά όμως παιδιά, κυρίως αγόρια, γεννιούνται με δύο γλωχίνες στην αορτική βαλβίδα, λόγω ανωμαλίας του συνδετικού ιστού που προκαλεί συγκόλληση των δυο από τις τρεις γλωχίνες, στην αρχή της κυήσεως. Αυτή η ανωμαλία ονομάζεται διγλώχιν αορτική βαλβίδα (Δ.Α.Β.) (Bicuspid Aortic Valve ή BAV) και είναι […]

Περισσότερα >>

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ενημερώθηκε στις 31/1/2022 Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας είναι η μη στεγανή σύγκληση των 3 φύλλων της, οπότε κάθε φορά που η αριστερή κοιλία διαστέλλεται-μεγαλώνει, μια ποσότητα αίματος από την αορτή επιστρέφει προς τα πίσω, μέσα στην αριστερή κοιλία. Η αορτική βαλβίδα παρεμβάλλεται ανάμεσα στην αριστερή κοιλία και την αορτή και σκοπός της είναι να επιτρέπει στο […]

Περισσότερα >>

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ενημερώθηκε στις 30/1/2022 Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας λέγεται η μη στεγανή σύγκληση των δυο φύλλων (γλωχίνων) της, οπότε όταν συσπάται η αριστερή κοιλία το αίμα που βρίσκεται σ’ αυτήν εκτοξεύεται δυστυχώς και προς τα πίσω στον αριστερό κόλπο. Έτσι στην Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας αφ’ ενός μεν εκτοξεύεται λιγότερο αίμα προς την αορτή, αφ’ ετέρου δε, δεν […]

Περισσότερα >>