ανάφαση

Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, Η ΦΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ Η “ΓΗΡΑΝΣΗ” ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, Η ΦΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ Η “ΓΗΡΑΝΣΗ” ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Ο Κυτταρικός Κύκλος είναι οι φάσεις της ζωής όσων κυττάρων ανανεώνονται με αυτο-διαίρεση (μίτωση). Η μίτωση χρησιμοποιείται για ανανέωση- αυτοδιπλασιασμό, σχεδόν από όλα τα σωματικά κύτταρα στο ενήλικο σώμα, ΕΚΤΟΣ από τα τελικώς διαφοροποιημένα κύτταρα (που είτε αντικαθίστανται από βλαστοκύτταρα σε βλάβη τους είτε δεν αντικαθίστανται ποτέ) και από όσα κύτταρα ανανεώνονται από τα βλαστοκύτταρα […]

Περισσότερα >>