βηματοδότηση της αριστερής πλευράς του μεσοκοιλιακού διαφράγματος

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρόσφατα δοκιμάστηκε μια νέα θέση τοποθέτησης ειδικού ηλεκτροδίου βηματοδότησης που χορηγεί τον ηλεκτρισμό στην αριστερή πλευρά του μεσοκοιλιακού διαφράγματος [LV septal pacing (LVs pacing)]. Το ηλεκτρόδιο εισέρχεται από φλέβα στη δεξιά κοιλία, τρυπά το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (χωρίς να το διαπεράσει) και φτάνει κοντά στο ενδοκάρδιο της αριστερής πλευράς του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (όπου χορηγεί τον ηλεκτρισμό). […]

Περισσότερα >>