ινωδόλυση

ΤΟ D-DIMER

ΤΟ D-DIMER

Το D-dimer είναι δείκτης θρομβοδιάλυσης- θρομβογένεσης και η μέτρηση του  χρησιμεύει κυρίως σε υποψία πνευμονικής εμβολής. Το D-dimer είναι το μικρότερο πρωτεϊνικό θραύσμα (FDP – fibrin degradation product) από τη διάλυση του Ινώδους που υπάρχει στον ερυθρό θρόμβο (με τη δράση του ενζύμου Πλασμίνη). Μόλις γίνει μια οξεία θρόμβωση ξεκινά ταυτόχρονα και η διαδικασία διάλυσης του θρόμβου- της ενδογενούς ινωδόλυσης. […]

Περισσότερα >>