κλασική στεφανιογραφία

ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ

ΓΝΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ

Αν κάποιος με γνωστή*1 στεφανιαία νόσο παρουσιάσει σταθερό επαναλαμβανόμενο πόνο στο θώρακα (στηθάγχη*2) ενώ λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική θεραπεία, τι κάνουμε για να δούμε αν ο πόνος οφείλεται σε επιδείνωση της γνωστής στεφανιαίας νόσου ? Σύμφωνα με τις Αμερικανικές οδηγίες (Καρδιολογικές Εταιρίες ΑΗΑ και ACC) του 2021, προχωρούμε στα εξής βήματα: >>> Σε γνωστή στεφανιαία νόσο ΜΗ […]

Περισσότερα >>

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (DE-CMR) ΒΟΗΘΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ NSTEMI

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (DE-CMR) ΒΟΗΘΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ NSTEMI

Μια πρόσφατη (προ-οπτική τυφλή) μελέτη έδειξε ότι η στεφανιογραφία έκανε λάθος στο 46% των εμφραγμάτων μυοκαρδίου NSTEMI. Ειδικότερα η χρησιμοποίηση Καρδιακής Μαγνητικής Τομογραφίας (DE-CMR)* μια μέρα μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου NSTEMI, οδήγησε σε ανίχνευση ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ (9%) ή ΜΗ διαγνωσμένης, “νέας” (22%) υπεύθυνης για το έμφραγμα αρτηρίας (IRA) στο 31% των περιπτώσεων συγκριτικά με τα ευρήματα της κλασικής στεφανιογραφίας […]

Περισσότερα >>