κυάνωση

Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ (ΑΓΓΕΙΩΝ) ή D-TGA

Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ (ΑΓΓΕΙΩΝ) ή D-TGA

Ενημερώθηκε στις 9/9/2020 Η Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών (Transposition of Great Arteries ή D- TGA) είναι μια συγγενής καρδιοπάθεια όπου οι δύο μεγαλύτερες αρτηρίες του σώματος εκφύονται από την καρδιά αντίθετα και η μεν αορτή ξεκινά από την δεξιά κοιλία, η δε πνευμονική αρτηρία ξεκινά από την αριστερή κοιλία. Αποτέλεσμα της D- TGA είναι ότι […]

Περισσότερα >>

Η ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ FALLOT (ToF)

Η ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ FALLOT (ToF)

Ενημερώθηκε στις 9/9/2020 Η τετραλογία του Fallot (Tetralogy of Fallot ή ToF) είναι μια εκ γενετής καρδιακή κατασκευαστική ανωμαλία που προκαλεί Κυάνωση (μπλε χρώμα στο δέρμα, χείλη, νύχια) λόγω του ότι περνά απ’ ευθείας κάποια ποσότητα φλεβικού (μη οξυγονωμένου) αίματος από την δεξιά κοιλία προς την αριστερή κοιλία και την αορτή (χωρίς να έχει περάσει […]

Περισσότερα >>