Νάτριο ούρων

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Υπονατριαιμία ονομάζεται η μείωση του Νατρίου στο αίμα σε τιμή μικρότερη από 135 mEq/L και είναι συχνή διαταραχή υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν δε το Νάτριο είναι < 125 mEq/L (ή mmol/L) η Υπονατριαιμία είναι βαρειά. Αυτή οφείλεται σε πολλές διαφορετικές αιτίες που προκαλούν σχετικά αυξημένη ποσότητα Νερού (από αυξημένη πρόσληψη ή/και από μειωμένη αποβολή του) […]

Περισσότερα >>