τροφοβλαστικός όγκος

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ – ΧΟΡΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΜΥΛΗ ΚΥΗΣΗ – ΧΟΡΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Η τροφοβλαστική νόσος της κύησης (Gestational trophoblastic disease ή GTD) προέρχεται από παθολογικό πολλαπλασιασμό των τροφοβλαστικών κυττάρων και περιλαμβάνει καλοήθεις και κακοήθεις όγκους. Σ’ αυτήν δεν μπορεί να εξελιχθεί έμβρυο και η κύηση σταματά. [Το γονιμοποιημένο ωάριο από το σπερματοζωάριο (ζυγώτης), αφού διαιρεθεί πολλές φορές, καταλήγει την 5η μέρα σε μια σφαιρική κατασκευή που ονομάζεται […]

Περισσότερα >>