υποκαλιαιμία

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Υπονατριαιμία ονομάζεται η μείωση του Νατρίου στο αίμα σε τιμή μικρότερη από 135 mEq/L και είναι συχνή διαταραχή υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν δε το Νάτριο είναι < 125 mEq/L (ή mmol/L) η Υπονατριαιμία είναι βαρειά. Αυτή οφείλεται σε πολλές διαφορετικές αιτίες που προκαλούν σχετικά αυξημένη ποσότητα Νερού (από αυξημένη πρόσληψη ή/και από μειωμένη αποβολή του) […]

Περισσότερα >>

Η ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Η ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Η Οξεοβασική ισορροπία είναι η σταθερή αναλογία μεταξύ των Οξέων και των Βάσεων που υπάρχουν στο αίμα, ώστε το pH να είναι ελαφρώς αλκαλικό 7.4 (7.36 – 7.44), με σκοπό να εκτελούνται ιδανικά οι λειτουργίες του σώματος όπως η παραγωγή και εξάπλωση του ηλεκτρισμού στην καρδιά, οι αμέτρητες ενζυματικές αντιδράσεις του μεταβολισμού κλπ. [Το pH […]

Περισσότερα >>

ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ – ΜΑΓΝΗΣΙΟ

ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ – ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Υπομαγνησιαιμία ονομάζεται η μείωση του Μαγνησίου στο πλάσμα, συνήθως σε λιγότερο από 1.8 mg/dL.  Οι τιμές του Μαγνησίου στο πλάσμα στο 95% του φυσιολογικού πληθυσμού, σύμφωνα με τη επιδημιολογική μελέτη NHANES 1 που έγινε στις Η.Π.Α. (1974), κυμάνθηκαν από 1.82 ως 2.31 mg/dL (0.75 ως 0.95 mmol/L). >> Υπ’ όψιν ότι μερικοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι με τη […]

Περισσότερα >>

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ – ΚΑΛΙΟ

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ – ΚΑΛΙΟ

Υποκαλιαιμία είναι η χαμηλή συγκέντρωση του Καλίου (Κ+) στο αίμα, κάτω από 3.5 mEq/L ή mmol/L. (Το Κάλιο ιδανικά έχει συγκέντρωση στο αίμα από 4 ως 4.5 mEq/L) Αν δε η συγκέντρωση του Καλίου στο αίμα είναι λιγότερη από 2.9 mEq/L και ιδίως αν είναι λιγότερη από 2.5 mEq/L τότε η Υποκαλιαιμία είναι επικίνδυνη για […]

Περισσότερα >>

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

Το σύνδρομο μακρού QT (LQTS) υπάγεται στις παθήσεις των καναλιών διόδου ιόντων (Καλίου, Ασβεστίου, Νατρίου) στη μεμβράνη των καρδιακών κυττάρων που αφορούν το ΜΗ φυσιολογικό κλείσιμο ή άνοιγμά τους (channelopathies). [Το διάστημα QT στο ΗΚΓμα αντιπροσωπεύει το χρόνο της εκπόλωσης και επαναπόλωσης των κοιλιών και περίπου αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζεται για τη σύσπαση και χαλάρωση του μυοκαρδίου των κοιλιών] Το LQTS είναι μια σπάνια εκ […]

Περισσότερα >>