υπονατριαιμία

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Η ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Υπονατριαιμία ονομάζεται η μείωση του Νατρίου στο αίμα σε τιμή μικρότερη από 135 mEq/L και είναι συχνή διαταραχή υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν δε το Νάτριο είναι < 125 mEq/L (ή mmol/L) η Υπονατριαιμία είναι βαρειά. Αυτή οφείλεται σε πολλές διαφορετικές αιτίες που προκαλούν σχετικά αυξημένη ποσότητα Νερού (από αυξημένη πρόσληψη ή/και από μειωμένη αποβολή του) […]

Περισσότερα >>

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

Το σύνδρομο μακρού QT (LQTS) υπάγεται στις παθήσεις των καναλιών διόδου ιόντων (Καλίου, Ασβεστίου, Νατρίου) στη μεμβράνη των καρδιακών κυττάρων που αφορούν το ΜΗ φυσιολογικό κλείσιμο ή άνοιγμά τους (channelopathies). [Το διάστημα QT στο ΗΚΓμα αντιπροσωπεύει το χρόνο της εκπόλωσης και επαναπόλωσης των κοιλιών και περίπου αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζεται για τη σύσπαση και χαλάρωση του μυοκαρδίου των κοιλιών] Το LQTS είναι μια σπάνια εκ […]

Περισσότερα >>