3ου βαθμού AV block)

ΟΙ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

ΟΙ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Ενημερώθηκε στις 12/11/2018 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός (Αtrioventricular Βlock- AV block) ονομάζεται η μη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από τους κόλπους προς τις κοιλίες είτε μερικές φορές (2ου βαθμού) είτε μόνιμα (3ου βαθμού). Η καθυστέρηση στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται επίσης Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αλλά 1ου βαθμού. Η καθυστέρηση ή η μη διέλευση συμβαίνει είτε στον κολποκοιλιακό κόμβο είτε στο δεμάτιο […]

Περισσότερα >>