Αρρυθμίες

Ο ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ

Ο ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ

Ο Κολπικός Πτερυγισμός (Atrial flutter ή AFL) είναι μια γρήγορη Ρυθμική Κολπική Αρρυθμία (250 ως 350 εκπολώσεις/ λεπτό) που δημιουργείται από κύκλωμα μακροεπανεισόδου ηλεκτρικού ρεύματος σχεδόν πάντα στον δεξιό κόλπο της καρδιάς. Ευτυχώς, συνήθως ο κοιλιακός ρυθμός παρουσιάζει τις μισές μόνο, περίπου 150, ρυθμικές κοιλιακές εκπολώσεις ανά λεπτό. (Δες πιο κάτω) [Η μακροεπανείσοδος συμβαίνει κυρίως […]

Περισσότερα >>

Ο ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ICD)

Ο ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ICD)

Ο εμφυτεύσιμος αυτόματος απινιδωτής (ICD) είναι μια μικρή συσκευή που παρακολουθεί συνεχώς το ΗΚΓφημα, ανιχνεύει, βρίσκει και σταματά (με ηλεκτρική εκκένωση) στην έναρξη της την κοιλιακή ταχυκαρδία* και την κοιλιακή μαρμαρυγή, οπότε αποτρέπει τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. (* με συχνότητα πάνω από 200/ λεπτό, αν αυτή διαρκεί περισσότερο από 2.5 δευτερόλεπτα) Ο ICD μπαίνει κάτω από το δέρμα στο θώρακα και περιέχει μια μπαταρία, ένα ηλεκτρονικό […]

Περισσότερα >>

Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ, Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ Ο ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ, Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ  ΚΑΙ Ο ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Κοιλιακή ταχυκαρδία (Ventricular Tachycardia ή VT) λέγεται η ταχυκαρδία με περισσότερους  από 100 παλμούς ανά λεπτό (συνήθως 120 ως 250/ λεπτό) που ξεκινά από κάποια από τις δυο κοιλίες της καρδιάς και έχει περισσότερες από 3 συνεχόμενες συστολές. (Μοιάζουν με συνεχόμενες έκτακτες κοιλιακές συστολές με συχνότητα > 100/ λεπτό) Στην πιο πάνω καταγραφή Holter φαίνεται κοιλιακή […]

Περισσότερα >>

Η ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ (ACM) ΚΑΙ Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

Η ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ (ACM) ΚΑΙ Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

Ενημερώθηκε στις 4/10/2023 Η αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια (Arrhythmogenic CardioMyopathy ή ACM) είναι μια πολύπλοκη γονιδιακή – κληρονομική πρωτοπαθής νόσος του καρδιακού μυ όπου τα μυοκαρδιακά κύτταρα προοδευτικά απομακρύνονται το ένα από άλλο και αργότερα πεθαίνουν (απόπτωση), οπότε στη θέση τους δημιουργείται ουλή από ινώδη και ινολιπώδη ιστό.   Το αποτέλεσμα είναι ότι στην αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια (ACM) […]

Περισσότερα >>

Η ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ- CPVT

Η ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ- CPVT

Η κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (CPVT)  είναι μια σπάνια, κληρονομική γονιδιακή αρρυθμία που μπορεί να προκαλέσει  συγκοπτικά επεισόδια και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (SCD) σε σωματική κούραση ή σε συναισθηματική φόρτιση, (από αυξημένες κατεχολαμίνες), κυρίως στις ηλικίες 5 ως 21 ετών. Η CPVT προκαλεί περίπου το 15% των ξαφνικών ανεξήγητων καρδιακών θανάτων σε νέους και οφείλεται σε διαυλοπάθεια (channelopathy) που προκαλείται από σποραδική ή […]

Περισσότερα >>

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ QT (SQTS)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ QT (SQTS)

Το σύνδρομο βραχέος QT (Short QT Syndrome ή SQTS) είναι μια σπάνια, συγγενής (εκ γενετής), σποραδική ή κληρονομική διαυλοπάθεια (channelopathy)  που εμφανίζεται με βράχυνση του διαστήματος QT στο ΗΚΓφημα και χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο κοιλιακής μαρμαρυγής με συγκοπτικά επεισόδια και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (SCD) ιδίως στην ηρεμία ή στον ύπνο. [Το διάστημα QT στο ΗΚΓμα αντιπροσωπεύει το χρόνο της εκπόλωσης και επαναπόλωσης των κοιλιών και περίπου αντιστοιχεί στο […]

Περισσότερα >>

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA (BrS)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA (BrS)

Το σύνδρομο Brugada (BrS) είναι ένα κληρονομικό σύνδρομο που μπορεί να προκαλέσει συγκοπή ή αιφνίδιο θάνατο, από κοιλιακή μαρμαρυγή, κυρίως τη νύκτα (ή σε ξεκούραση), σε άντρες 40 (25-55) ετών. Συχνά το σύνδρομο Brugada (περίπου στο 25%) οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου SCN5A που προκαλεί μείωση της λειτουργικότητας των καναλιών (διαύλων) Νατρίου Nav 1.5 των καρδιακών μυικών ινών. (Ενώ μετάλλαξη του ίδιου […]

Περισσότερα >>

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT (LQTS)

Το σύνδρομο μακρού QT (LQTS) υπάγεται στις παθήσεις των καναλιών διόδου ιόντων (Καλίου, Ασβεστίου, Νατρίου) στη μεμβράνη των καρδιακών κυττάρων που αφορούν το ΜΗ φυσιολογικό κλείσιμο ή άνοιγμά τους (channelopathies). [Το διάστημα QT στο ΗΚΓμα αντιπροσωπεύει το χρόνο της εκπόλωσης και επαναπόλωσης των κοιλιών και περίπου αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζεται για τη σύσπαση και χαλάρωση του μυοκαρδίου των κοιλιών] Το LQTS είναι μια σπάνια εκ […]

Περισσότερα >>

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΑΝΑΠΟΛΩΣΗΣ / EARLY REPOLARIZATION– J–WAVE SYNDROME (ERS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΑΝΑΠΟΛΩΣΗΣ / EARLY REPOLARIZATION– J–WAVE SYNDROME  (ERS)

To σύνδρομο πρώιμης επαναπόλωσης υπάγεται στις παθήσεις των καναλιών διόδου ιόντων (Καλίου, Ασβεστίου, Νατρίου) στη μεμβράνη των καρδιακών κυττάρων που αφορούν το ΜΗ φυσιολογικό κλείσιμο ή άνοιγμά τους (channelopathies). Μορφολογία Πρώιμης Επαναπόλωσης στο ΗΚΓμα, υπάρχει όταν το σημείο j (το σημείο της ένωσης του κύματος QRS με το ST) είναι ανυψωμένο (παρουσιάζεται σαν οδόντωση) ≥ 1 mm σε ≥ 2 συνεχόμενες κατώτερες (II, III, aVF) ή/και πλάγιες […]

Περισσότερα >>

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρόσφατα δοκιμάστηκε μια νέα θέση τοποθέτησης ειδικού ηλεκτροδίου βηματοδότησης που χορηγεί τον ηλεκτρισμό στην αριστερή πλευρά του μεσοκοιλιακού διαφράγματος [LV septal pacing (LVs pacing)]. Το ηλεκτρόδιο εισέρχεται από φλέβα στη δεξιά κοιλία, τρυπά το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (χωρίς να το διαπεράσει) και φτάνει κοντά στο ενδοκάρδιο της αριστερής πλευράς του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (όπου χορηγεί τον ηλεκτρισμό). […]

Περισσότερα >>